© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in,  est ut dolor eu eiusmod lorem 2013
Vehicle Mechanic
“Pariatur non nulla culpa excepteur ut ut duis qui. Voluptate quis nisi adipisicing sunt exercitation. Pariatur ut, ad occaecat ex in elit.” Joe Bloggs

Novinky a informace

Při výběru plotu

doporučujeme:

Před   samotným   výběrem   plotu   je   třeba   zvážit   urbanistickou podobu   domu,   tvar   pozemku,   okolní   zástavbu   a   v   neposlední řadě i samotnou funkci plotu (okrasnou nebo ochranou). Velký   vliv   na   vzhled   plotu   mají   sloupky.   Nutno   vzít   do   úvahy,   že pro   vstupy   a   vjez   na   pozemek   je   nutno   počítat   s   masivnějšími (pevnějšími) sloupy, protože ponesou bránu / vrata.

Plot a legislativa:

Před   započetím   stavby   plotu,   je   potřeba   v   první   řadě   vzít   v potaz   zákon,   a   předejít   tak   zbytečným   komplikacím.   Plot   je totiž   podle   stavebního   zákona   drobnou   stavbou,   a   tu   je   nutné písemně     ohlásit.     Zvláštní     obezřetnost     věnujte     stavbě     a povolením   k   plotu,   jenž   stavíte   v   chráněném   nebo   památkovém území. Dále si ověřte skutečné hranice pozemku dle katastru.

Otázky a odpovědi pro stavbu

plotů:

Je potřeba na stavbu nového plotu povolení? Na   stavbu   plotu   je   třeba   získat   územní   rozhodnutí   (souhlas)   na stavebním     úřadě.     Nejprve     ověřte     hranice     pozemku     na katastrálním   úřadě   a   oslovte   sousedy.   V   případě   stavby   plotu do    ulice    projděte    podmínky    z        předpisů    a    norem.    Poté    s informacemi   a   záměrem   navštivte   stavební   úřad.   Potřeba   je technický   nákres,   souhlas   sousedů,   případně   vyjádření   správců dotčených inženýrských sítí, policie nebo památkářů. Je potřeba při opravě plotu povolení? Pokud   se   jedná   o   opravu   plotu   beze   změny   výšky   a   vzhledu, pak   se   jedná   o   udržovací   práce,   na   které   se   nevztahují   žádné ohlašovací povinnosti
© Zámečnictví, kovovýroba a autodoprava - Kotala Antonín - 2020
Zámečnictví, kovovýroba a autodoprava
Nabízíme zámečnické, kovářské a další práce v oblasti kovovýroby. Součástí služeb je osobní i nákladní autodoprava s řidičem.

Novinky a informace

Při výběru plotu doporučujeme:

Před   samotným   výběrem   plotu   je   třeba   zvážit urbanistickou     podobu     domu,     tvar     pozemku, okolní   zástavbu   a   v   neposlední   řadě   i   samotnou funkci plotu (okrasnou nebo ochranou). Velký   vliv   na   vzhled   plotu   mají   sloupky.   Nutno vzít   do   úvahy,   že   pro   vstupy   a   vjez   na   pozemek je    nutno    počítat    s    masivnějšími    (pevnějšími) sloupy, protože ponesou bránu / vrata.

Plot a legislativa:

Před   započetím   stavby   plotu,   je   potřeba   v   první řadě     vzít     v     potaz     zákon,     a     předejít     tak zbytečným    komplikacím.    Plot    je    totiž    podle stavebního    zákona    drobnou    stavbou,    a    tu    je nutné    písemně    ohlásit.    Zvláštní    obezřetnost věnujte   stavbě   a   povolením   k   plotu,   jenž   stavíte v   chráněném   nebo   památkovém   území.   Dále   si ověřte skutečné hranice pozemku dle katastru.

Otázky a odpovědi pro stavbu plotů:

Je potřeba na stavbu nového plotu povolení? Na   stavbu   plotu   je   třeba   získat   územní   rozhodnutí   (souhlas) na    stavebním    úřadě.    Nejprve    ověřte    hranice    pozemku    na katastrálním   úřadě   a   oslovte   sousedy.   V   případě   stavby   plotu do   ulice   projděte   podmínky   z      předpisů   a   norem.   Poté   s informacemi   a   záměrem   navštivte   stavební   úřad.   Potřeba   je technický     nákres,     souhlas     sousedů,     případně     vyjádření správců dotčených inženýrských sítí, policie nebo památkářů. Je potřeba při opravě plotu povolení? Pokud   se   jedná   o   opravu   plotu   beze   změny   výšky   a   vzhledu, pak   se   jedná   o   udržovací   práce,   na   které   se   nevztahují   žádné ohlašovací povinnosti
Antonín Kotala
602 541 191 Antonín Kotala
604 301 880 Tomáš Samek